Kredittkort i NorgeKredittkort i Norge

Et kredittkort er et fysisk kort med en forhåndsbestemt kredittramme. Du kan bruke dette kortet på samme måte som et vanlig Visa, ved å låne penger av banken. Du får i etterkant en faktura som du kan betale i sin helhet, eller dele opp etter behov. Minstesummen du må betale vil være oppgitt på fakturaen. Denne reflekterer hvor mye du må betale for å ha nedbetalt kortet innen fem år. Kreditt regnes som usikret gjeld, og følger de samme reglene som for eksempel forbrukslån. De fleste banker tilbyr en rentefri periode. Det vil si at du betaler rente på transaksjoner først etter denne perioden.

Mer om kredittkort

Når du søker om kredittkort kan du selv velge hvilken ramme du ønsker. For å unngå å bruke mer enn du kan betale tilbake, er det en fordel med lav kredittramme. Betaler du ut hele det skyldige beløpet med en gang, unngår du renter. Med tilhørende bonusordninger kan du også spare penger ved å bruke kortet. Hvilken bonus som tilbys avhenger av tilbyder. Noen gir rabatter på drivstoff, andre cashback i form av poeng som kan brukes til å bestille flybilletter. Bruker du kortet på reise, kan du få en bedre valutakurs, og er sikret mot svindel.

 • Automatisk innhenting av informasjon for forenklet søknadsprosess
 • Separert fra brukskontoen slik at den er trygg i tilfelle svindel

Søke om kreditt

Du kan søke om kredittkort på nett hos de tradisjonelle bankene eller hos forbruksbanker. Det er mange å velge mellom, så det kan være en fordel å sammenligne tilbudene først. For å få det meste ut av en av kredittavtale burde du velge et kort med en bonusordning som gagner ens økonomi. Bruker du mye penger på drivstoff, kan et kort med drivstoffrabatt være det beste valget. Reiser du mye, kan det være en fordel med et kort hvor en tjener poeng ved bruk av kortet. For å finne hvilket kort som passer best ens egne behov, kan du prøve en sammenligningstjeneste.

Søknad på nett

Siden søknaden foregår på nett, er det meste automatisert. Du må selv fylle inn informasjonen. Bankene kan likevel enkelt undersøke at informasjonen stemmer. Ved å innhente opplysninger fra gjeldsregisteret, får de informasjon om hvor mye usikret gjeld en person har. Med kredittsjekk får en oversikt over inntekt tilbake i tid, gjeld med pant i eiendeler og eventuelle betalingsanmerkninger. Siden informasjonen blir innhentet automatisk, kan søknaden avgjøres raskt. Selv om du ikke kan få kortet på dagen, kan du få svar på søknaden omtrent umiddelbart. Får du innvilget kreditt, kan kortet komme i posten i løpet av 3–5 virkedager senere.

Hvordan få innvilget kreditt

Det er flere faktorer som påvirker om du får innvilget kredittkort eller ikke. Når du søker, foretar bankene en kredittsjekk som avgjør hvor høy eller lav poengsum du får. Denne poengsummen sier noe om hvor høy eller lav risiko søker har. Hvem bankene låner penger til avhenger av bankens egne retningslinjer. De fleste banker vil ikke låne ut penger til en person med dårlig poengsum. Disse vil bli sett på med høyere risiko for mislighold. Har du gode kredittpoeng, kan du få innvilget både kreditt og lån enklere. I noen tilfeller mer enn hva du har søkt om.

Det er ikke lov med søknad om kreditt uten kredittsjekk i Norge, men noen usikre tilbydere kan kanskje prøve å tilby det. Det er derimot ikke anbefalt, da rentene er svært høye og betalingstiden relativt kortere. Hos Moneybanker kan du lese mer om ulempene med kredittkort uten kredittsjekk. For å få innvilget kreditt, er det anbefalt å søke hos flere banker. Hva som regnes som høy eller lav risiko varierer fra bank til bank. Selv om du får avslag hos en bank, kan du få innvilget kreditt hos en annen. Det er også mulig å se på hvordan du kan forbedre kredittpoengene og søke igjen ved en senere anledning.

Fordeler med kredittkort

Kredittkort kan sees på som en annen form for lån uten sikkerhet. Noen tilbyr en kredittramme på hele 150 000 kroner, like mye som du kan få i forbrukslån. Trenger du ekstra penger å bruke, kan kreditt være et alternativ. Hvis du kan betale tilbake hele det lånte beløpet innen betalingsfristen unngår du renter. Det skal i teorien ikke ta lenger tid å betale ned lånt kreditt sammenlignet med forbrukslån. Du kan også tjene opp bonuser ved bruk av kortet. De effektive rentene på slike kort vil gjerne ligge noe høyere enn på forbrukslån. Dette varierer fra tilbyder til tilbyder.

 • Rentefri periode opp mot 60 dager
 • Gode bonusordninger for drivstoff, reiser og andre kjøp
 • Reiseforsikring inkludert gratis hos de fleste

De ulike bankene tilbyr ulike bonusordninger og forsikringer ved siden av. Forsikringene er inkludert gratis og trer i kraft hvis du bruker kredittkortet til å betale for en reise. Bonus tjener du opp hver gang du bruker kortet. Bank Norwegian og SAS har begge kort hvor summen du har brukt blir omgjort til poeng basert på prosenter. Bensinstasjoner tilbyr ulike MasterCard som kan enten brukes kun på drivstoff hos dem, eller til generelt bruk. Disse kortene tilbyr rabatter på drivstoff, og i noen tilfeller rabatter ved kjøp på bensinstasjonen. Om du får rabatter ved kjøp eller cashback i etterkant vil variere fra tilbyder til tilbyder.

Viktig å tenke på

Et sparetips ved bruk av kredittkort er å betale med kortet der du tjener bonus, og betale hele regningen før forfall. På denne måten får du tilgang til bonus og rabatter. Samtidig unngår du å betale renter. Du sparer dermed penger ved å trekke kortet. For å unngå å måtte dele opp regningen, er det også en fordel med begrenset kreditt. Har du mulighet til å betale 10 000 kroner inn på kortet med en gang, uten å måtte utsette noe annet, kan du fint ha denne rammen. Hvis ikke er det greit å velge en lavere kredittramme, for eksempel 5 000 kroner.

Kort oppsummert

Mange reklamerer for kredittkort på dagen. Dette betyr ikke at du får det fysiske kortet på dagen. Det betyr derimot at søknaden kan innvilges på dagen. Siden informasjonen kan innhentes automatisk, går det fortere å få all nødvendig info. Det er derfor bankene kan behandle søknaden raskere, og dermed gi raskere tilbakemelding. Det vil likevel ta noen dager før du har kortet tilgjengelig i fysisk form. Enkelte tilbyr overføring fra kredittkonto til brukskonto så snart avtalen er signert med Bank-ID. For å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle, kan du lese vilkårene. Du kan også se hvilke muligheter man har i nettbanken.

Få en oversikt over ulike kredittkort med reiseforsikringFå en oversikt over ulike kredittkort med reiseforsikring

For at reiseforsikringen på et kredittkort skal være gyldig, krever de fleste at 50 % av reisen er dekket av kortet. Dette vil dekke forsinket bagasje, tap av gods, og reiseulykker. En del reiseforsikringer dekker også avbestilling av reisen. Bank Norwegian, Sbanken, DNB MasterCard, Gebyrfri Visa Gold, Re:member og Ikano Visa er eksempler på kort som tilbyr reiseforsikring. De fleste tilbyr 90 dagers varighet, mens Sbanken tilbyr 60 dagers varighet på forsikringen. Summen som dekkes er ulik mellom de ulike bankene. For avbestilling for hele familien, varierer summen fra 20 000 kroner til 50 000 kroner.

Gratis reiseforsikring

Det finnes kort med kreditt som tilbyr gratis reiseforsikring. Også her må du ha betalt 50 % eller mer av reisen med samme kort som har forsikringen. Husk å undersøke at alle parter er dekket av forsikringen, dersom en annen skal betale reisen. Kort med gratis reiseforsikring har en grense for hvor mye som dekkes. Dette er viktig å undersøke før du eventuelt bruker et slikt kort til USA eller andre, lange destinasjoner. På bilferie er det viktig å betale over halvparten av drivstoff og overnattinger med kreditt, så forsikringen dekker turen.

Fordelen ved å velge kort med gratis reiseforsikring, er at du kan kombinere kortets forsikring med en eventuell helårsforsikring. Det viktigste her er å forsikre seg om at summen av forsikringen gjennom kredittkortet, har dekning nok for reisen du tar. I europeiske land vil et Europeisk helsekort være nok. For reiser i Asia eller Nord- og Sør-Amerika derimot, vil ikke dette hjelpe. Derfor vil det være lurt å ha så stor dekning som mulig. Kort med reiseforsikring vil være med på å gjøre reisen mer sikker ved å dekke ulike kategorier:

 • Tap av reisegods
 • Avbestilling av reisen
 • Sykdom og hjemreise
 • Varigheten av forsikringen kan variere hos de ulike kortene

Forsikringens varighet

Det er viktig å vite hva varigheten av reiseforsikringen hos de ulike institusjonene er. Hos enkelte er de 90 dager, mens hos andre kan det være 60 dager. Det er også viktig å vite når varigheten gjelder fra, når den ugyldiggjøres, samt hvilke følger dette får for reisen. Forsikringen vil blant annet ikke være gyldig ved reiser med åpen retur. Dette gjelder også reiser der du ikke har kjøpt returbillett. Ved reiser uten retur, kan varigheten være kun halvparten. Det vil si 30 til 45 dager, avhengig av hvilket kort du bruker.

I andre sammenhenger vil ikke reiseforsikringen være gyldig dersom reisen varer over 90 dager. Det samme gjelder avbestillingsforsikring. Vilkårene er ulike for de forskjellige institusjonene. 50 % av reisen må være betalt med kortet for å ha avbestillingsmuligheter med Ikano banks kredittkort. Du må ha et gyldig kort gjennom hele reisen. Reisens utgangspunkt må også være Norden. Det er viktig å lese alle punktene i vilkårene for hvert enkelt kort, før du bruker det til neste ferie. Ellers kan det få store konsekvenser, om noe skulle gå galt på reisen.

Andre kredittkort

Andre banker som tilbyr reiseforsikring er blant annet Handelsbanken Gold, Komplett Bank MasterCard og Nordea Gold. Storebrand kredittkort tilbyr muligheten til å legge ved kortet i reiseapper. Det vil da være gyldig for kollektivreise i Norge. Kortet dekker tyveri og skadeverk gjort på reise i Norge, så lenge billetten er dekket av dette. Forsikringen dekker eier av kortet, i tillegg til tre ekstra personer som er med på turen. Nordea Gold er en del av Tryg Alarm, og er delt inn i Nordea Premium og Gold. Denne banken tilbyr forlenget varighet ved sykdom eller lignende.

DNB MasterCard dekker ikke reiser, med mindre minst 50 % av summen betales med kortet. Dette gjelder også dagsreiser. Kortet dekker reiser på inntil tre måneder, samt reisegods, forsinkelser, reiseavbrudd og forsinket bagasje. Det er et samarbeid med Falck Global Assistance som har døgnåpen kundeservice. Dette i tilfelle det er behov for akutt hjelp på turen. I disse Korona-tider kan det være vanskelig å vite hva reiseforsikringen dekker. På Fremtind.no kan du finne viktig informasjon om hvordan reisen kan planlegges, og hva som dekkes av reiseforsikringen. Her vil du også finne informasjon og oppdateringer på hva kredittkortene dekker.

 • Reiseforsikring dekker tyveri, sykdom, uhell og lignende
 • Avbestillinger på turer med avreise innen satt tidspunkt dekkes av kreditt

Europeiske reiseforsikring

Det finnes alternativer til kreditt for å finne reiseforsikringer. Disse kommer gjerne fra forsikringsselskapene direkte. I Norge finner vi det Europeiske forsikringskortet som en del av IF Forsikring. Disse tilbyr to ulike reiseforsikringer, Helårsforsikring og Enkeltreiseforsikring. Helårsforsikringen gir tilbud om kvalitetssikrede leger og sykehus i utlandet. Den dekker egenandelen av skader på leiebil. Den dekker også uhellsskader på mobil og kamera. Enkeltreiseforsikringen dekker forsinket bagasje, rettshjelp utenfor Norden, samt utgifter på hotell og reise ved forsinkelser. Begge alternativene er gode tilbud dersom du trenger en forsikring som dekker alt ved enkeltreiser, eller hele året.

Der andre kort gjerne har en egenandel på mellom 500 kroner og 1 000 kroner per skade, opererer Europeiske uten dette. Dette gjør det enklere å få din sak innvilget ved eventuelle uhell eller skader på turen. At Europeiske er et forsikringsselskap, gjør at hjelpen du får er mer kunnskapsrik enn andre plasser. Det vil derimot ikke si at det ikke finnes mange gode tilbud på markedet. En måte å velge det beste tilbudet for deg og din familie, er å se på ulike punkter:

 • Varighet på forsikringen
 • Hvilke punkter forsikringen dekker
 • Hvilken kundeservice du får om noe skulle skje

Koronakrisen

Det kan være vanskelig å finne den rette reiseforsikringen i disse Korona-tider. Det er heller ikke lett å planlegge neste reise. Dette har Fremtind.no gjort noe med. De har listet opp mye informasjon om hvordan du på best mulig måte kan planlegge ferien. Også hva du kan gjøre, dersom du har fått ferien ødelagt av Koronakrisen. Før du kan legge inn sak hos dem, må du vite hvor mye du eventuelt får igjen av flyselskapet eller reisebyrået du har bestilt reisen med. Denne må nå være bestilt før 12. mars. Hvis ikke kan du ikke søke om erstatning.

Det er viktig at flyreisen er avbestilt der du bestilte reisen. Du må ha en skriftlig bekreftelse fra reisebyrået om at reisen er avbestilt, samt hvor mye penger du får igjen. Det samme gjelder om du ikke får dette. Reisedokumenter som kvitteringer på hotell, flybilletter og lignende, må være inkludert. Om reisen er betalt med kredittkort, må kontoutskrift eller faktura vedlegges. Avbestilling av reiser bestilt etter 12. mars fram til 27. august, blir dekket av Europeiske. Å velge reiseforsikring, om det er kredittkort eller forsikringsselskap, er alltid vanskelig. Det er mange gode tilbud på markedet.

Oppsummering

De fleste banker og finansinstitusjoner tilbyr reiseforsikring eller andre bonusprogrammer med sine kredittkort. Alle disse har ulike vilkår og betingelser. Noen kort med kreditt tilbyr rabatt på drivstoff, andre tilbyr reiseforsikring. Det er viktig å sammenligne forsikringenes varighet. De fleste reiseforsikringer dekker ikke reiser med varighet over 90 dager. Undersøk også hvilke distanser forsikringen gjelder for, og hvilket kort som best passer din situasjon.

Kostnadene på ulike lån og kreditterKostnadene på ulike lån og kreditter

Rentenekostnadene på gjeld fra et kredittkort er normalt langt høyere enn de fleste lån. Oversikten nedenfor viser omtrent hva du betaler for de ulike typene gjeld:

 • Kredittkort – renter mellom 17% og 35%
 • Boliglån – renter mellom 3% og 4%
 • Rammelån med sikkerhet i bolig – renter mellom 3% og 5%
 • Forbrukslån uten sikkerhet – renter mellom 8% og 20%

To grunner å til refinansiere

Som rentenivåene viser kan det være store summer å spare dersom du ikke klarer å betale tilbake kredittgjeld raskt. Med raskt mener vi innen noen få måneder. Om inntektene dine er slik at du likevel må ta gjelden i mange avdrag, er det nesten alltid lønnsomt å heller gjøre dette gjennom et ordinært nedbetalingslån.

Den andre hovedårsaken til at folk refinansierer inntreffer når gjelden blir vanskelig å håndtere. Banker og kredittselskap forventer at lån og kreditter gjøres opp i tide. De som ikke klarer avdragene, ender som regel opp med at kredittselskapet anser gjelden som misligholdt.

Best å være føre var

Dessverre er det alt for mange som reagerer sent når regningene hoper seg opp. Om et krav går så langt som til rettslig inndrivelse, vil du slite veldig med å få refinansiert gjelden. Dette fordi en rettslig inndrivelse medfører betalingsanmerkning. Har du en anmerkning, er det meget vanskelig å få lån til refinansiering.

De fleste som har opparbeidet seg høy gjeld fra kredittkort, bør derfor refinansiere gjelden, lenge før inkassovarslene begynner å komme i posten.

Refinansier der kostnadene blir lavest

Det er åpenbart at å utvide boliglånet er den billigste måten å refinansiere kredittgjeld på. Imidlertid kreves det at belåningsgraden på boligen ikke er for høy.

Har du ikke mulighet til å låne med sikkerhet i bolig, er forbrukslånene uten sikkerhet det vanligste alternativet. Rentene der er betydelig høyere enn på et sikret lån, men likevel som regel lavere enn på et kredittkort.

Finn rett tilbud på usikret lån

De fleste som refinansierer med sikkerhet i boligen sin, gjør dette gjennom den boligbanken de allerede bruker.

Skal du låne uten sikkerhet, lønner det seg å innhente mange tilbud. Da øker du sjansene for å finne det billigste alternativet. Renteforskjellene kan nemlig være store fra bank til bank.

Det finnes minst 30 banker med usikrede lån til refinansiering, i tillegg til nesten alle sparebankene. Oversikt over mulighetene får du på Finansportalen, eller på dedikerte lånesider der bankene omtales.

Klipp kortet i to etterpå

Har du opparbeidet deg så mye kredittkortgjeld at du måtte refinansiere, bør du høyst sannsynligvis ikke eie kredittkort. Kortene er suverene betalingsmidler, men dyre lånealternativer.

Du unngår å havne i samme klemma på nytt ved å kvitte deg med fristelsene. Klipp kortene i to, meld fra til kortselskapet og be de avslutte forholdet. Da sparer du deg kanskje for fremtidige problemer.

Test: Slik finner du beste kredittkortTest: Slik finner du beste kredittkort

Gjennom et kredittkort kan du få mange fordeler. Selv om kortet ofte blir fremmet som en versting i programmer som Luksusfellen er det også en viktig ressurs, så lenge det brukes riktig. For enkelte ender flere kredittkort opp som et refinansieringsprosjekt, men for andre kan det lede til økonomiske gevinster. Kortet tillater en bedre oversikt over økonomi, større innkjøp før lønning, forsikringer, gode bonuser, samt flere andre fordeler. I dag kan du søke om slike låneavtaler fra en rekke banker og få svar på dagen.

De vanligste tabbene

Det finnes mange feller å gå i med kredittkort, også når du skal søke om en ny avtale. Det største problemet er at mange slår seg til ro med det kortet de får utdelt av banken sin. Mange ulike og varierte tilbud finnes der ute, så det lønner seg å søke først. Videre velger mange kort med bonuser og fordeler, men ikke de beste for sin situasjon. Det lønner seg nok ikke med en bedre reiseforsikring fremfor billigere bensin hvis du aldri er på utenlandsreiser.

 • Ikke ta det første alternativet fra banken
 • Finn kort med forsikring og andre fordeler
 • Sammenlign alltid tekniske detaljer

Sammenlign på nett

For de beste låneavtalene anbefaler vi at du sammenligner flere tilbud fra ulike banker. Husk alltid på at det er bankene som burde kjempe om deg som kunde og ikke motsatt. Vær derfor aldri redd for å kontakte kundeservice eller be om hjelp til å forbedre låneavtaler. Gjennom å sammenligne ulike banker og finansieringsforetak og kontakte dem direkte for ytterligere informasjon, vil du fort merke hvilke banker du ønsker å bli kunde hos og de du ønsker å styre unna.

 1. Gjør deg kjent med ditt nåværende kort sine vilkår og tjenester
 2. Sett opp dine krav for et nytt kort
 3. Send inn søknad hos en sammenligningstjeneste
 4. Velg den beste avtalen

Refinansiering av kredittkortgjeld

Med svært høye renter er det farlig å ikke betale ned kreditt i tide. I verste fall vokser denne summen over flere måneder og blir vanskelig å betale ned. Dette er ulempen ved å velge flere bonuser og gode avtaler fremfor en lavere nominell rente på kortet. Det er ikke unormalt at de beste kredittkort har en nominell rente på over 15 %, noe som ikke vil bli dekket av pengene du sparte på for eksempel bensin den måneden. Da fører ofte ubetalt kreditt til betalingsanmerkninger og refinansieringsprosjekter.

Det er ingen skam å ende opp med kredittkortgjeld som må refinansieres. Når denne typen lån har blitt så lett tilgjengelig er det også en felle for mange som trenger penger raskt. Dersom du søker om nye kredittkort for å betale ned gammel gjeld anbefales det istedenfor at du søker om refinansiering. Dette kan du gjøre hos din nåværende bank eller fra et sammenligningsfirma på nett som aktivt leter etter de beste tilbudene for en bedre økonomisk fremtid med refinansiering.

FAQ

Kan jeg få kredittkort med betalingsanmerkninger?

Med betalingsanmerkninger er det veldig usannsynlig at nye finansieringsforetak eller banker ønsker å gi ut et nye låneavtaler til deg. I tillegg kan tidligere kort bli sperret. Slike kort er et lavterskeltilbud til lån og kreditt som bankene ofte har strenge krav på. For en sjanse på et nytt kredittkort burde du vurdere å søke refinansiering.

Hva er kravene for å få kredittkort?

Kravene for å få et kredittkort kan variere veldig avhengig av hvor høy grensen er, hvilke fordeler kortet tilbyr og den banken du søker hos. Studentkortet er kjent for sine lave krav. Aldersgrensen kan variere fra 18 til 25 år. I tillegg kan det være krav om bosted i Norge, fast inntekt samt null betalingsanmerkninger.

Hvorfor burde jeg søke om kredittkort?

Det finnes mange grunner til at du burde søke om kredittkort. Først og fremst er det en tryggere måte å betale på samt at du sikrer deg mot svindel og konkurs. I tillegg kan kortene komme med mange bonuser slik som reiseforsikring og billigere bensin. De lar deg også dekke uforutsette hendelser dagene før lønningen kommer på konto.