bhghinternational.org kredittkort Få en oversikt over ulike kredittkort med reiseforsikring

Få en oversikt over ulike kredittkort med reiseforsikring

For at reiseforsikringen på et kredittkort skal være gyldig, krever de fleste at 50 % av reisen er dekket av kortet. Dette vil dekke forsinket bagasje, tap av gods, og reiseulykker. En del reiseforsikringer dekker også avbestilling av reisen. Bank Norwegian, Sbanken, DNB MasterCard, Gebyrfri Visa Gold, Re:member og Ikano Visa er eksempler på kort som tilbyr reiseforsikring. De fleste tilbyr 90 dagers varighet, mens Sbanken tilbyr 60 dagers varighet på forsikringen. Summen som dekkes er ulik mellom de ulike bankene. For avbestilling for hele familien, varierer summen fra 20 000 kroner til 50 000 kroner.

Gratis reiseforsikring

Det finnes kort med kreditt som tilbyr gratis reiseforsikring. Også her må du ha betalt 50 % eller mer av reisen med samme kort som har forsikringen. Husk å undersøke at alle parter er dekket av forsikringen, dersom en annen skal betale reisen. Kort med gratis reiseforsikring har en grense for hvor mye som dekkes. Dette er viktig å undersøke før du eventuelt bruker et slikt kort til USA eller andre, lange destinasjoner. På bilferie er det viktig å betale over halvparten av drivstoff og overnattinger med kreditt, så forsikringen dekker turen.

Fordelen ved å velge kort med gratis reiseforsikring, er at du kan kombinere kortets forsikring med en eventuell helårsforsikring. Det viktigste her er å forsikre seg om at summen av forsikringen gjennom kredittkortet, har dekning nok for reisen du tar. I europeiske land vil et Europeisk helsekort være nok. For reiser i Asia eller Nord- og Sør-Amerika derimot, vil ikke dette hjelpe. Derfor vil det være lurt å ha så stor dekning som mulig. Kort med reiseforsikring vil være med på å gjøre reisen mer sikker ved å dekke ulike kategorier:

  • Tap av reisegods
  • Avbestilling av reisen
  • Sykdom og hjemreise
  • Varigheten av forsikringen kan variere hos de ulike kortene

Forsikringens varighet

Det er viktig å vite hva varigheten av reiseforsikringen hos de ulike institusjonene er. Hos enkelte er de 90 dager, mens hos andre kan det være 60 dager. Det er også viktig å vite når varigheten gjelder fra, når den ugyldiggjøres, samt hvilke følger dette får for reisen. Forsikringen vil blant annet ikke være gyldig ved reiser med åpen retur. Dette gjelder også reiser der du ikke har kjøpt returbillett. Ved reiser uten retur, kan varigheten være kun halvparten. Det vil si 30 til 45 dager, avhengig av hvilket kort du bruker.

I andre sammenhenger vil ikke reiseforsikringen være gyldig dersom reisen varer over 90 dager. Det samme gjelder avbestillingsforsikring. Vilkårene er ulike for de forskjellige institusjonene. 50 % av reisen må være betalt med kortet for å ha avbestillingsmuligheter med Ikano banks kredittkort. Du må ha et gyldig kort gjennom hele reisen. Reisens utgangspunkt må også være Norden. Det er viktig å lese alle punktene i vilkårene for hvert enkelt kort, før du bruker det til neste ferie. Ellers kan det få store konsekvenser, om noe skulle gå galt på reisen.

Andre kredittkort

Andre banker som tilbyr reiseforsikring er blant annet Handelsbanken Gold, Komplett Bank MasterCard og Nordea Gold. Storebrand kredittkort tilbyr muligheten til å legge ved kortet i reiseapper. Det vil da være gyldig for kollektivreise i Norge. Kortet dekker tyveri og skadeverk gjort på reise i Norge, så lenge billetten er dekket av dette. Forsikringen dekker eier av kortet, i tillegg til tre ekstra personer som er med på turen. Nordea Gold er en del av Tryg Alarm, og er delt inn i Nordea Premium og Gold. Denne banken tilbyr forlenget varighet ved sykdom eller lignende.

DNB MasterCard dekker ikke reiser, med mindre minst 50 % av summen betales med kortet. Dette gjelder også dagsreiser. Kortet dekker reiser på inntil tre måneder, samt reisegods, forsinkelser, reiseavbrudd og forsinket bagasje. Det er et samarbeid med Falck Global Assistance som har døgnåpen kundeservice. Dette i tilfelle det er behov for akutt hjelp på turen. I disse Korona-tider kan det være vanskelig å vite hva reiseforsikringen dekker. På Fremtind.no kan du finne viktig informasjon om hvordan reisen kan planlegges, og hva som dekkes av reiseforsikringen. Her vil du også finne informasjon og oppdateringer på hva kredittkortene dekker.

  • Reiseforsikring dekker tyveri, sykdom, uhell og lignende
  • Avbestillinger på turer med avreise innen satt tidspunkt dekkes av kreditt

Europeiske reiseforsikring

Det finnes alternativer til kreditt for å finne reiseforsikringer. Disse kommer gjerne fra forsikringsselskapene direkte. I Norge finner vi det Europeiske forsikringskortet som en del av IF Forsikring. Disse tilbyr to ulike reiseforsikringer, Helårsforsikring og Enkeltreiseforsikring. Helårsforsikringen gir tilbud om kvalitetssikrede leger og sykehus i utlandet. Den dekker egenandelen av skader på leiebil. Den dekker også uhellsskader på mobil og kamera. Enkeltreiseforsikringen dekker forsinket bagasje, rettshjelp utenfor Norden, samt utgifter på hotell og reise ved forsinkelser. Begge alternativene er gode tilbud dersom du trenger en forsikring som dekker alt ved enkeltreiser, eller hele året.

Der andre kort gjerne har en egenandel på mellom 500 kroner og 1 000 kroner per skade, opererer Europeiske uten dette. Dette gjør det enklere å få din sak innvilget ved eventuelle uhell eller skader på turen. At Europeiske er et forsikringsselskap, gjør at hjelpen du får er mer kunnskapsrik enn andre plasser. Det vil derimot ikke si at det ikke finnes mange gode tilbud på markedet. En måte å velge det beste tilbudet for deg og din familie, er å se på ulike punkter:

  • Varighet på forsikringen
  • Hvilke punkter forsikringen dekker
  • Hvilken kundeservice du får om noe skulle skje

Koronakrisen

Det kan være vanskelig å finne den rette reiseforsikringen i disse Korona-tider. Det er heller ikke lett å planlegge neste reise. Dette har Fremtind.no gjort noe med. De har listet opp mye informasjon om hvordan du på best mulig måte kan planlegge ferien. Også hva du kan gjøre, dersom du har fått ferien ødelagt av Koronakrisen. Før du kan legge inn sak hos dem, må du vite hvor mye du eventuelt får igjen av flyselskapet eller reisebyrået du har bestilt reisen med. Denne må nå være bestilt før 12. mars. Hvis ikke kan du ikke søke om erstatning.

Det er viktig at flyreisen er avbestilt der du bestilte reisen. Du må ha en skriftlig bekreftelse fra reisebyrået om at reisen er avbestilt, samt hvor mye penger du får igjen. Det samme gjelder om du ikke får dette. Reisedokumenter som kvitteringer på hotell, flybilletter og lignende, må være inkludert. Om reisen er betalt med kredittkort, må kontoutskrift eller faktura vedlegges. Avbestilling av reiser bestilt etter 12. mars fram til 27. august, blir dekket av Europeiske. Å velge reiseforsikring, om det er kredittkort eller forsikringsselskap, er alltid vanskelig. Det er mange gode tilbud på markedet.

Oppsummering

De fleste banker og finansinstitusjoner tilbyr reiseforsikring eller andre bonusprogrammer med sine kredittkort. Alle disse har ulike vilkår og betingelser. Noen kort med kreditt tilbyr rabatt på drivstoff, andre tilbyr reiseforsikring. Det er viktig å sammenligne forsikringenes varighet. De fleste reiseforsikringer dekker ikke reiser med varighet over 90 dager. Undersøk også hvilke distanser forsikringen gjelder for, og hvilket kort som best passer din situasjon.

Related Post

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions