bhghinternational.org Bank Kostnadene på ulike lån og kreditter

Kostnadene på ulike lån og kreditter

Rentenekostnadene på gjeld fra et kredittkort er normalt langt høyere enn de fleste lån. Oversikten nedenfor viser omtrent hva du betaler for de ulike typene gjeld:

  • Kredittkort – renter mellom 17% og 35%
  • Boliglån – renter mellom 3% og 4%
  • Rammelån med sikkerhet i bolig – renter mellom 3% og 5%
  • Forbrukslån uten sikkerhet – renter mellom 8% og 20%

To grunner å til refinansiere

Som rentenivåene viser kan det være store summer å spare dersom du ikke klarer å betale tilbake kredittgjeld raskt. Med raskt mener vi innen noen få måneder. Om inntektene dine er slik at du likevel må ta gjelden i mange avdrag, er det nesten alltid lønnsomt å heller gjøre dette gjennom et ordinært nedbetalingslån.

Den andre hovedårsaken til at folk refinansierer inntreffer når gjelden blir vanskelig å håndtere. Banker og kredittselskap forventer at lån og kreditter gjøres opp i tide. De som ikke klarer avdragene, ender som regel opp med at kredittselskapet anser gjelden som misligholdt.

Best å være føre var

Dessverre er det alt for mange som reagerer sent når regningene hoper seg opp. Om et krav går så langt som til rettslig inndrivelse, vil du slite veldig med å få refinansiert gjelden. Dette fordi en rettslig inndrivelse medfører betalingsanmerkning. Har du en anmerkning, er det meget vanskelig å få lån til refinansiering.

De fleste som har opparbeidet seg høy gjeld fra kredittkort, bør derfor refinansiere gjelden, lenge før inkassovarslene begynner å komme i posten.

Refinansier der kostnadene blir lavest

Det er åpenbart at å utvide boliglånet er den billigste måten å refinansiere kredittgjeld på. Imidlertid kreves det at belåningsgraden på boligen ikke er for høy.

Har du ikke mulighet til å låne med sikkerhet i bolig, er forbrukslånene uten sikkerhet det vanligste alternativet. Rentene der er betydelig høyere enn på et sikret lån, men likevel som regel lavere enn på et kredittkort.

Finn rett tilbud på usikret lån

De fleste som refinansierer med sikkerhet i boligen sin, gjør dette gjennom den boligbanken de allerede bruker.

Skal du låne uten sikkerhet, lønner det seg å innhente mange tilbud. Da øker du sjansene for å finne det billigste alternativet. Renteforskjellene kan nemlig være store fra bank til bank.

Det finnes minst 30 banker med usikrede lån til refinansiering, i tillegg til nesten alle sparebankene. Oversikt over mulighetene får du på Finansportalen, eller på dedikerte lånesider der bankene omtales.

Klipp kortet i to etterpå

Har du opparbeidet deg så mye kredittkortgjeld at du måtte refinansiere, bør du høyst sannsynligvis ikke eie kredittkort. Kortene er suverene betalingsmidler, men dyre lånealternativer.

Du unngår å havne i samme klemma på nytt ved å kvitte deg med fristelsene. Klipp kortene i to, meld fra til kortselskapet og be de avslutte forholdet. Da sparer du deg kanskje for fremtidige problemer.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions